Sitemap  Side 2 | Storno i Århus | Produkterne | Revyerne | Reklamerne | Mobiltelefonen | EP's arkiv og scrapbog  |  Kontakt

 
Kortfattet resumé
Storno blev født 14. juli 1947 som følge af en beslutning i bestyrelsen for Store Nordiske Telegraf Selskab. De to initiativtagere var civilingeniørerne Erik Petersen og Svend Falck Larsen. Først kom firmaet til at hedde Stonora, men allerede i 1948 ændrede man navnet til Storno. Erik Petersen blev teknisk chef og senere salgsdirektør. Ingeniør Leif Christensen kom til og blev teknisk direktør nogle år efter.
   I de første mange år var Storno en afdeling direkte under Store Nordiske, men 15.5.1968 blev Storno til Storno A/S med en selvstændig aktiekapital på 20 mio. kroner som alle tilhørte Store Nord-koncernen. Fem år senere fordobledes kapitalen til 40 mio. kroner. I starten af 1975 var hver fjerde radiotelefon i Europa en Stornophone, og det professionelle kommunikationsudstyr blev eksporteret til mere end 80 lande.
  December 1975 blev Stornos aktiekapital øget til 100 mio. kroner - og 1.1.1976 købte den amerikanske gigant General Electric 50% af Storno-aktierne af Store Nord. 1.1.1978 overtog GE yderligere 25% af aktierne. I efteråret 1979 var der ansat over 2400 medarbejdere i Storno-koncernen inkl. datterselskaber rundt om i Europa, heraf ca. 1000 i Danmark. 1981 overtog GE de sidste 25% af aktierne.
    1986 solgte GE Storno til Motorola-koncernen som lod Storno-navnet fortsætte på produkterne et par år til.
    1989 kaldtes selskabet en tid Motorola Storno Danmark, men fra januar 1992 gled navnet Storno officielt helt ud. På mobiltelefonområdet skete navneskiftet allerede 1.6.1991. Siden da har alle produkterne heddet Motorola. End ikke i "Motorola History" på dette selskabs websted kan man længere finde Storno omtalt.Opdateret august 2023

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

 


Obs!

Åbn siderne via billederne
og stikordene foroven


Tjek Sitemap!
(Vigtig opdatering!)


 

NB!
Forveksl ikke disse sider
med 'storno.dk'
 


siden 1.5.2006