Opdateret
2021


 


Tidslinje   Timeline


Ved Amagerbanen 21-27 i København S i 1960'erne. Prik på billedet og gør det endnu større!

 

  Storno kunne være fyldt 60 år i 2007

Se her hvad vi skrev i Amager Bladet om tiden før 14.7.2007
   - og
her hvem vi fotograferede på jubilæumsdagen på Amager (og ved de efterfølgende 'reunions' på Bakken i 2007-10).
   - og her hvem der deltog i fødselsdagsarrangementet på Amager i 2007. Og hør her bandet Systompers spille 'Love is Here to Stay' på Pølsekroen 31.8.2008 ...

> Storno-jingle <


 

Denne første side handler mest om bygninger og produkter
- de fleste personbilleder findes i albummerne og gallerierne, jf. sitemap'en


Ved Amagerbanen 21-27, formentlig omkr. 1980. [Ny kopi]
Prik og forstør!
 

 


Her begyndte eventyret i juli 1947. Foto: Kjeld Hounsgaard, omkr. 1955Administrationsbygningen set fra klematis-pergolaen ved kantinen (foto: Reinhard Rohde, 1973)
Klik på billedet og se det i forstørrelse!
 


Indgangen til Ved Amagerbanen 21-23. To billeder taget af Ruth Eli Hansen i 1980.

I huset med vildvinen, ved siden af kantinen, havde der først været garage. Senere var der et midlertidigt kontor mens byggeriet af den store spoleafdeling stod på.

 

- selvom det altså ikke var i selve denne bygning Storno blev etableret, men i det som senere blev til maskinværkstedet. 
(Billedet er fra før den 40 m høje antennemast i sommeren 1961 blev rejst foran gavlen.)

Hymne til Storno (1969)

 

 


Prik på dette gamle, geniale logo:

så kommer du ind på mobiltelefonens danmarkshistorie.
   Læs bl.a.om mobilens forældre: Post- og Telegrafvæsenets "Offentlig bilradio- tjeneste". Sådan hed systemet i P&T-sprog. På Storno sagde vi bilradio og biltelefon i flæng. Men aldrig autoradio som jo var og er noget helt andet.

 

 

 


Dette billede viser deltagerne i firmaets julefrokost anno 1948, måske den første af slagsen.
   Nr. 3 fra venstre (uden nummer) ved siden af EP er Peter Ottesen el. Ottosen, fortæller Sven Lundbech.


Reklamefoto fra 50'erne af en truck udstyret med sender-modtager, antenne, betjeningsboks og mikrotelefon.


Fotoserie fra ca. 1961

 


Da Storno ville købe Nokia - klik og læs!Efterlysning af 'fortroligt' materiale!
Har nogen af jer et eksemplar af SFR-mappen, den grønne med de tusind regler? Må jeg låne den?
Et par smagsprøver på dens kosteligt poetiske indhold kan du se her:

SFR-blad om målsætningsbeskrivelse

Uddrag af SFR-blade om rationaliseringspolitikbeskrivelse  -
pyha! 
:-)Organisationsplan 1971

 


Man tager en masse dimser - flere end disse - og vupti:
Man har bygget et radiotelefonanlæg!

Og for rigtige teknikere:

(klik og forstør!)

Om dette motiv fortæller Arne Lefolii at "de udgør styringslogikken til CQP800-2004 - Camus. Du ved, den med 8 automatiske kanaler og telefontastatur. Det er faktisk II-udgaven, da etteren pga. af den valgte teknologi var meget upålidelig. Jeg tror nok det er det eneste Storno-produkt, hvor vi brugte SMD logik-kredse på tykfilmsubstrat."

 


 

Vi er i maj 1947!
Store Nordiske Telegrafselskab har lagt en af de sidste hænder på værket, som civilingeniørerne Erik Petersen og Svend Falck Larsen har præsenteret selskabet for i et gedigent memorandum.
   På et møde den 14. juli beslutter bestyrelsen at oprette en afdeling ved navn Stonora - en dansk virksomhed som skal fremstille radiomateriel til brug ved tovejsradio-kommunikation.
   Memorandummets 'Kronologisk Oversigt over Driftsudgifterne og det forventede Salg, til Belysning af Selskabets Likviditet' fik jeg af Tom Bungaard nøjagtig 60 år efter at Stonora (fra 1948: Storno) blev født:

November 2011 modtog webmaster desuden fra direktør Erik Petersens søn Torben Petersen et eksemplar af det originale memorandums 40 sider lange tekst. Det ligger nu som en pdf-fil her på webstedet! Klik her og se dokumentet i et separat vindue.


Hvem var hvem i 1970 ...
Klik her og se "Telefon- og afdelingslister", dvs. en fortegnelse over Stornos afdelinger og funktionærer i Danmark pr. 1.1.1970. Modtaget med tak fra Reinhard Rohde, juli 2007.
   Nej, jeg har ikke læst korrektur. Men for en ordens skyld skal det nævnes at medarbejderen i Service-København (sidste side) ikke hed Kristen, men Kirsten! Så der er formodentlig flere trykfejl her og der i den daværende 'manuelle tekstbehandling'.
   Har DU gemt en endnu ældre lokaltelefonbog / medarbejderoversigt, så låner jeg den gerne; please.

... og hvem var hvem o. 1958 og i april 1961:
Her kan du se en af Stornos første telefonlister, som Kjeld Hounsgaard daterer til sidst i 1950'erne. Og her den tilsvarende liste fra april 1961.
   På førstnævnte liste er også anført både medarbejdernes personlige signaturer (håndskrevne initialer) og deres kaldesignaler; ja sågar deres private telefonnumre.
 


Som sagt: Her begyndte eventyret
Ved Amagerbanen 21 kunne de første år rumme hele firmaet. Senere var der kun plads til maskinværkstedet.
Foto fra o. 1965.

Samme bygning 2002 - som ifølge dens nuværende ejer, Scansign, skal rives ned om et par år. Bagved ses et af husene som tilhører Nordisk Gummi & Guttapercha Co.

Læs nederst på siden et erindringsbillede fra Henrik Müller. Klik her.

Huset set fra siden. Det blev omdannet til maskinværksted da firmaet voksede og der opstod behov for flere bygninger på området.


Sådan ser der ud i august 2004.
Foto: Brian Nielsen

Den dav. kantinebygning bag maskinværkstedet og vinkelret på administrations-bygningen. Bagved t.h. ses lidt af spoleafdelingen - og bagerst 'det nye' Sundby Gasværk - som blev nedrevet i 2011.

Til højre Stornos gamle administrationsbygning på Ved Amagerbanen 23 hvor nu (2004) firmaet Bavarian Nordic bor.

Bag kantinen, på plænen ud mod Amager Strandvej, byggede man senere dette betonfort til en ny spoleafdeling.

Luftfoto fra 2000. De hvide tal er sat på for at vise hvad bygningerne indeholdt o. 1980 - og herunder er anført byggeårstal i parenteser:

1 ... Maskinværksted (1946)
2 ... Administration, salgsafd. (1951)
3 ... Kantine - nu nedrevet
4 ... Lagre, forsendelse etc. (1958)
5 ... Udvikling, PR mv. (1942-43)
6 ... Bogholderier (ca. 1960)
7 ... Spoleafd. (1983)
*)

(Et par af billederne herover tilhører Dan Knudsen)
*) Byggeårstal fundet på http://www.ois.dk/ 

Storno på Ved Amagerbanen o. 1960, her set mod nordvest:

Billedet domineres af shedtagsbygningen med den daværende fabrik. Til venstre for den har vi administrationsbygningen. I forgrunden ligger bl.a. nogle mikrobølgeantenner. Midt i billedet, i baggrunden, skimter man toppen af Philips-komplekset på Prags Boulevard - Strandlodsvej - Holmbladsgade - og øverst, i venstre side af billedet, en mørk bid af en beboelsesejendom ved navn Nyrnberggården!
 Dette billede fra 1966 (af et af de utallige virksomhedsbesøg på Storno)
er medtaget for at vise antennemastens placering.

I 1973 kom CQP800 - som så sådan ud
hvis huden blev skrællet af:


Peg - og vend!

 Mellemspil:


Så sent som i 2004 (og i årene efter!) ser den gamle administrationsbygning på Ved Amagerbanen sådan ud - og den ligner jo sig selv. Man kan endda stadig se det spøgelsesagtige omrids af det store Storno-logo på gavlen.
   Det er der stadig i september 2006! Og i 2014 søreme!


Men!
Kantinebygningen - som så sådan ud indvendig da den var helt ny i august 1964 ...... og pergolaen udenfor er som sunket i jorden. Så det er vist ikke dér vi skal holde flere firmafester ...... som vi for eksempel gjorde det en herlig midsommerkvæld i 1970: 

 


Bygningerne på Ved Amagerbanen 21-27, Kbh. S. - Læg mærke til at på dette billede til brug i reklameøjemed er det nederste af antennemasten retoucheret bort for ikke at dække for firmanavnet på gavlen!


Men på dette fotografi kan man ikke ligefrem påstå at den høje mast skjuler eller skammer sig.

Disse tre fotos er fra o. 1964


Sæbekompagniet Gefion og Vasketeknisk Laboratorium havde tidligere haft til huse i nr. 25-27 (som i nogle år også havde huset Danish Popcorn Company).
   Nu til dags [2005] er bygningen hjemsted for et par foreninger og småfirmaer, foruden at kunstneren Leif Sylvester Petersen bor der.


Ifølge Bent Deber, 2014, overtog Storno skødet på nr. 25 og 27 i 1968.

 

 


Der var stil over konferencelokalet. Ikke mindst over de 20 af Arne Jacobsens Oxford-stole som må have kostet en formue også i 1970.

 


Har du billeder og/eller andet interessant materiale af og om Stornos bygninger - fortrinsvis fra adresserne på Amager og i Århus - er jeg taknemmelig låner. Eller personbilleder fra idrætsklubben, fra fester, fra det daglige arbejde osv. osv. - så vær rar og kontakt mig.

 


 


Svend-Erik Lindberg
har bl.a. bidraget med nedenstående tre billeder af Storno-anlæg fra først i 1950'erne. Disse anlæg var AM-udstyr til frekvensområdet 118 - 136 MHz, der internationalt anvendes til kommunikation med fly. Billederne viser Storno-sendere og -modtagere placeret i lufthavnen i Kastrup. Udstyret blev betjent af flyvelederne i Kastrups tårn- og indflyvningskontrol (tower and approach control), og anvendtes til kommunikation med fly til og fra lufthavnen.
   For at opnå VHF-radiodækning af hele det danske luftrum blev der ligeledes i beg. af 50'erne opstillet tilsvarende Storno-udstyr på 3 forskellige positioner i Danmark, nemlig i Kolding, Aalborg og Skamlebæk. Disse 3 anlæg, der alle anvendte frekvensen 120,9 MHz, blev fjernbetjent af det danske område-kontrolcenter (Area Control Center: ACC), der også var/er placeret i Københavns Lufthavn Kastrup. Udstyret blev senere afløst af Stornos nyere modeller CRF71 og CTF71 samt CRF471 og CTF471. Model 471 blev brugt indtil sidst i 70'erne. På dette tidspunkt havde Storno indstillet produktionen af AM-VHF-udstyr til luftfartsbrug, hvorfor det blev afløst af transistoriseret udstyr af andre fabrikater.
 


Fire modtagere i ét kabinet. Typen hed RX34


En 'løs' modtager


2 + 2 sendere af typen TX34

Obs! Som supplement til Svend-Erik Lindbergs tekst ovenfor kan jeg anbefale at læse
forskningschef Flemming Hansens artikel om og billeder af Stornos 'ukendte' produkter i 1950'erne;
klik her.CQP600's forgænger? En CQM600 i specialbygget slæbbar udgave fra midten af 60'erne.


Opslag fra annonceblad i anledning af 40-års-jubilæet i 1987:


1963
Fabrikken på Sundholmsvej 65, København S, lignede nærmest et ombygget amerikansk fængsel. Måske ikke så mærkeligt ...


Stornos forgænger på SHV. Fabrikken blev bygget 1913.


1969
Bygningen husede oprindelig American Tobacco Comp., men i årene inden Stornos overtagelse blev den brugt som fjernlager for Magasin. Bygningerne fotograferet oppefra i større sammenhæng kan ses her!

1970 køber Storno en stor industribygning som er ved at blive rejst i udkanten af Amager Fælled

November 1973 er de fleste københavnske afdelinger af Storno samlet på Artillerivej 126 (Dansk Salg flyttede fra VAB 24.8.1973).

Et par år efter indflytningen på ART måtte den sydvendte facade forsynes med svalende solskærme.

1965 er der blevet for trangt på VAB til serviceafdelingen, som så flytter til Nyholms Allé 23 i Rødovre - som ...

få år senere også bliver for lille. Så bygger man et større servicecenter på Midtager 20 i Glostrup. Billedet viser strejkevagter under en konflikt.

1978 udvides servicecentrets hovedbygning med en ekstra etage og salgsafdelingerne m.fl. flytter fra ART til MIA (Midtager).

Det var vist nok i denne store villa i Telemarksgade ved SHV at Stornos lærlingeskole lå. Huset blev revet ned i 1979, fordi pladsen skulle inddrages til en del af et stort ejendomskompleks =>


<=
Senere kom der til at se sådan ud. Andre af de ældre bygninger fik altså lov at overleve udviklingen.

Mere om kvarteret mellem Amagerbrogade og Sundholmsvej kan ses her.


1969 flyttede Teknisk Afdeling til Sydhavns Plads, til tre etager i denne bygning.


ART/Artillerivej-bygningen i februar 1983. Fotograf ukendt.


Drechselsgade og Artillerivej anno 2007

OBS! Omkring 2018 blev hele 'ART'-bygningen nedrevet, antagelig
for at der kunne opføres fancy boliger i stedet - ligesom
alle andre steder på Islands Brygge i vore dage!


I 2007 ser der sådan ud på Sundholmsvej 65 hvor fabrikken lå:


Minimuseum:


Midt i 80'erne (vistnok) fik overværkfører Bue Bøgeskov lov at indrette det han kaldte Stornos Historiske Samling. Han brød sig ikke om navnet 'museum', fordi det lød for meget af spindelvæv! I et lokale i stueetagen på Artillerivej skabte Bøgeskov en lille permanent udstilling af selskabets produkter fra den spæde start i 1947 og 35 år frem. 
      Desværre var Motorola ikke interesseret i at bevare 'museet' intakt i firmaet, da man flyttede til Glostrup. Samlingen blev pakket ned og sendt til Aalborg, hvor den genopstod på det daværende Teknisk Museum. Som uheldigvis lukkede nogle år senere. Derefter blev alt det historiske udstyr overtaget af Danmarks Tekniske Museum i Helsingør. Prøv selv at se på sidstnævntes hjemmeside om du kan finde Storno omtalt ...
      Men dér befinder det sig efter sigende den dag i dag. Pakket ned i kasser og gemt bort på et magasin uden offentlig adgang! Trist, trist.

Billederne her er taget af Ove Mortensen i 1988. Længst til højre kan man igennem persiennen skimte verden udenfor i Drechselsgade: den mørkegrå facade af P&T's bygning, den lysegå bagside af Storno-gården og en af de hvide servicebiler med Storno-blåt logo.

Allerede i februar 1981 - i anledning af produktionen rundede apparat nr. 500.000 - forærede Storno nogle historiske radiotelefoner til Danmarks Tekniske Museum. Om heller ikke dé er udstillet nu om stunder vides ikke - men her er lidt om gaven:

Og endnu tidligere - helt tilbage i 1970 - fortalte Bøgeskov om sine museumsideer til personalebladet Storno Posten:

       
 

 


Allerførste nummer af personalebladet
Storno-Posten fra 1963.

To af Arli Olsens billeder fra Artillerivej i 80'erne - fra en intern auktion over udtjent udstyr og spisning bagefter:

 Morten Christensen
har leveret dette gamle garantibevis. Tak for det!


Sådan så hovedet ud på det første brevpapir - med det første firmanavn som kun holdt et års tid:


 
 

 


Et Storno-erindringsbillede
om nabofirmaet Nordisk Gummi & Guttapercha Co.:

" Gummifabriken ... nu er det på tide at få den ud af systemet!

Under arbejdsdrengtiden havde man også en periode i "Kontrollen" - indgangskontrollen for mekanik, gemt bagerst i maskinværkstedet. Og som i alle perioder, var en del af opgaverne at hente øl til folk. Men når kantinen er lukket, hvad så? "Så går du bare over på gummifabriken og op på tredje sal ..."

Hertil skal lægges, at jeg (dengang) var en yderst følsom og genert ung mand (stadig følsom, ikke genert, ældre), så det blev nødvendigt at have en ledsager med den første gang. Han tog mig ind igennem, hvad jeg bedst kan beskrive som Dantes Helvede:
     I flere rum stod der personer og kastede rundt på store, varme, nylavede gummikomponenter (store pakninger, måske). De "flød"rundt i talkum, på store borde med talkum, talkum på gulvet som sne, talkum på væggene, luften som tåge af talkum. Endelig oppe ved tredje sal, i kantinen, hvor en skræmmende rapkæftet, hårdkogt (syntes jeg) kvinde spurgte: "Og va' ska' du så ha', Lille Ven?" "Øh, øh, jo - tre Guld Tuborg og tre Havskum, tak".

Sådan - ude af systemet - tak for i dag! "
- - - - -

Oplevet og fortalt af Henrik Müller som var arbejdsdreng og lærling i Storno 1963-68 og senere ansat en kort tid i 1970, før han begyndte at læse til elektroniktekniker. Webmaster siger tak for ordene!

  • Storno Copenhagen System Centre fotograferet 17.11.1987


  "Motorola A/S blev etableret i begyndelsen af 70´erne, hvor den primære forretning var salg af halvledere og udviklingssystemer til den revolutionære microprocessor MC6800. I 1986 købte Motorola Inc virksomheden Storno A/S, som var førende producent i Danmark af radiokommunikationssystemer. Siden da har Motorola Danmark været en del af den kraftige udvikling inden for IT området."

  - sådan står der i 2007 på websiden om Motorola i Danmark - og det er vist nok det eneste sted man kan finde noget
  om Storno på Motorolas hjemmesider. Bemærk tekstforfatterens omtale af den revolutionære microprocessor
  som om den var et individ. Det hedder naturligvis revolutionerende!


  Nogle af Motorola Denmarks folk i 1996


  Tak til Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv - SULFA - for lån af en del af billederne. 


  Genvej:

  Artikel i OZ september 2007
   


   


  Mail fra Tommy Jakobsen, december 2007:

  Jeg var indtil september i år ansat hos PRI-DANA Elektronik A/S, og har igennem årene solgt rigtig mange råprint til Storno og Motorola. Historien jeg tænker på, er tilbage fra 1992 - i juni måned, hvor DK vandt EM i fodbold ved at besejre Tyskland i finalen. Udviklingsafdelingen i Kbh. sendte print-layout til os på PRI-DANA. Vi fremstillede printene og sendte dem direkte til fabrikken i Flensborg. Et sted på printet var der et frit område, og her havde teknikerne i Kbh. skrevet "Deutchland, Deutchland - alles ist vorbei". Det var med et noget smørret grin vi sendte disse print til Flensborg. Der lå stadig et eksemplar af printet i min skrivebordsskuffe da jeg stoppede i efteråret efter 25 år.

   


  Steffen Ring fortæller om Systompers:
  Bandet opstod i Systemafdelingen tilbage i slutningen af halvfjerdserne. Det fik navnet ”SYSTOMPERS”. Vi havde dengang Svend Erik Larsen på klarinet og en af mine ikke-Storno venner på trommer. (Vi havde simpelthen ikke en trommeslager på værket). Begge er desværre døde nu, men vi har nu på andet år min søn Christoffer med på trommer, så Systompers er i dag: Knud Albretsen, klaver, Steffen Ring, bas og Christoffer Ring, trommer.
  [Sept. 2008]

   


   


  Kim Hjortgaard Nielsen skrev i den daværende gæstebog i juni 2011:

  Hej allesammen,

  Jeg var ansat i Storno fra 1/1-1986 til 31/12-1992. Som ingeniørstuderende lavede jeg afgangsprojekt (900 MHz radiomodtager) i 1984/85 i Stornos udviklingafdeling på Artillerivej.
     Efter 5 mdr. i et andet firma startede jeg som næsten grøn ingeniør i udviklingsafdelingen 'Advanced Engineering' på Artillerivej. Efter 14 dages ansættelse overtog Motorola firmaet efter GE! I starten betød det nu ikke de store ændringer og vi udviklede nu verdens første NMT-900 mobiltelefon (DIN-size) og fik den på markedet som en bragende success.
     Derefter stod den på vedens mindste ÖBL-C mobil (også i DIN-size) til Tyskland. Herefter blev Motorolas ejerskab mere og mere mærkbart og i de følende år udviklede jeg sammen med en masse andre ingeniører fra både Storno og Motorola i Chicago verdens første GSM-mobiltelefon (blev bl.a solgt som 'Storno 940'). Samarbejdet var ikke let, men relativt integreret og med en masse rejseaktivitet.
     Kort efter typegodkendelsen (som var den første i verden for en GSM telefon) hos TDC i Taastrup, blev jeg og ca. 100 andrer afskediget som led i en strategisk ændring af Motorolas udviklingsaktiviteter.

  Dejligt at se at Storno ikke er glemt!

  Mvh Kim
   

   

  Da Henrik Müller så dette lighter-foto, blev han inspireret til at skrive historien om CQP500 i miniudgave.
  Klik her og læs den hygsomme beretning; pdf-fil åbner i nyt vindue.

   


  Links:

  Da Storno var på dupperne ...

  Besøg også mine websider om gaderne omkring Storno m.fl.

  Besøg en svensk hjemmeside om Storno

  Eller en engelsk

  Og nu en helt ny tysk om Flensburg!

   

  Kontakt til webmaster: Jørgen Grandt, Ålborggade 8, 8000 Århus C - Tlf. 86 18 58 08
  Hamigen@gmail.com

   

  Genvej til forreste forside


  Chart-tælleren startede 1.5.2006 og gælder for alle websiderne

  © 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus

  Hvor er Kirsten Holse fra Hvalsø?