Opdateret
31.10.2022

 

Klik og læs:
Mobiltelefonen i Danmark fyldte 25 år den 2. januar 2012!


 

Mobiltelefonens danmarkshistorie
- set fra min Storno-højde


 

 


Den objektive tidstavle
(de subjektive betragtninger: klik her)

Nedenstående kronologi er justeret foreløbigt i februar 2012!

1949
To avisartikler fra efteråret 1949 fortæller om Erik Petersen og Falck Larsens nyudviklede biltelefoner. Åbn pdf-fil i nyt vindue.
1951
Mindre end 20 abonnenter benytter sig af Post- & Telegrafvæsnets første forsøg med et offentligt biltelefonnet i København. Systemet er kompliceret i drift og bliver aldrig nogen succes.
   Stornos første offentlige biltelefon hedder CQM10 - internt kaldet Bageovnen pga. sender/modtager-delens lighed med en sådan, jf. databladet. Dens betjeningsboks installeret under instrumentbrættet i en Ford kan ses lidt længere nede på denne side.
December 1963
P&T forsøger sig med en moderniseret udgave af offentlig bilradio (altså -telefon) i Storkøbenhavn. Den bliver kaldt System A.  
   I de første mange år gives kun tilladelse til brug af fast monterede anlæg i biler. Transportable (mo)biltelefoner er strengt forbudt af P&T.
   Stornos daværende biltelefon er en version af Stornophone V (Viking) med typen CQM19-25off8, hvilket vil sige at den er udstyret med otte kanaler for det offentlige biltelefonnet.
   Bilag: Klip fra P&T-bog
April 1966
Århus og Midtjylland får opstillet antenne til offentlig bilradio.
Efterår 1966
Knapt 400 abonnenter i alt i Danmark.
   Stornophone 600 introduceres, og CQM612 er med sine tolv kanaler hurtigt populær som offentlig biltelefon.
Forår 1967
Odense og dermed Fyn får sin egen antenne.
November 1967
Aalborg og Nordjylland kommer med.
Januar 1968
P&T lukker for tilgang af nye abonnenter i København for at undgå overbelastning. Der er ofte lange ventetider for at få tildelt en ledig samtalekanal.
August 1968
Rangstrup i Sønderjylland får sin offentlige bilradioantenne.
November 1968
Holstebro og Vestjylland er nu med. Og der er nu 1150 abonnenter i Danmark.
Januar 1969
Storno er nu verdens fjerdestørste producent af radiotelefonanlæg i det hele taget (faste, mobile, transportable, bærbare og maritime sender-modtagere).
Februar 1969
Et nyt supplerende, parallelt System B sættes i gang i København. Det er dimensioneret til 600 nye abonnenter og består i begyndelsen af én opkalds- og fire samtalekanaler.
Ca. 1970
Næstved og dermed Sydsjælland, Lolland-Falster og Møn får egen antenne.
   På et tidspunkt omkring 1970 +/- leveres Stornophone 600 i en kanaludvidet udgave som CQM612offx18, dvs. med 18 kanaler for det offentlige biltefonnet.
Januar 1971
Nu 884 abonnenter i København plus 1312 i provinsen i System A og B tilsammen. At ta' telefonen med i bilen (dvs. fast installeret i et køretøj) koster 4.000-6.000 kroner. Den årlige afgift til P&T udgør 300 kr. og minuttaksten er 85 øre.
April 1972
Nu 19 kanaler i System A og 19 kanaler i System B - Jylland får dog først System B i drift omkring årets udgang. Kommunikation mellem to biler belaster to samtalekanaler og koster dobbelt takst, dvs. 2 x 90 øre pr. påbegyndt minut.
   Stornophone 700 i biltelefonudgave markedsføres et par år som "Stornophone 99" opkaldt efter det store kanalantal.
Medio 1974
Ifølge "Bogen om Post og Tele" (Politikens Forlag 1974) er der nu i alt 4.168 offentlig bilradio-abonnenter i Danmark. De fordeler sig således:
   Offentlige virksomheder 308. Private brugere i Storkøbenhavn 1.160. Private brugere i provinsen 2.700.
1975 ?
Forår 1975 leveres Stornophone 700 i tre udgaver: som Manuel og Automatic (begge fjernbetjent med sender-/modtagerdelen i bilens bagagerum) og i en Kompakt-udgave, hvor hele anlægget monteres under instrumentpanelet.
   System D
sættes i drift som et fællesnordisk system i Danmark, i store dele af Sverige og i Oslo-området.
   I en periode i 1970'erne eksisterer der også et System C, men det er kun beregnet for Storkøbenhavn.
1978
NMT-systemet (Nordisk Mobil Telefon, i VHF-båndet) testes for første gang i Stockholm.
1981
Ny 'fuldautomatisk' offentlig biltelefon Stornomatic 900 (til NMT) færdigudvikles med baggrund i Stornophone 900's mikroprocessor-styrede teknologi som anvendes i lukkede radionet. Ligesom Stornophone 700 udkommer Stornomatic 900 i tre versioner.
  
Læs her Post- og Telegrafvæsenets beskrivelse fra september 1981 af NMT-systemet.
Januar 1982
NMT 450 systemet sættes i gang i Danmark, Norge, Sverige og Finland. Island kommer med i juli 86. Det er angiveligt verdens første fuldautomatiske (analoge) mobiltelefonsystem. Lasse Kjærbro fortæller:
   'Signaleringen, dvs. opkald og kanaltildeling osv., er digital, men talen er analog på NMT og kan aflyttes med ret simpelt modtage-udstyr.'
   Systemet opkaldes efter sende-frekvensen 450 MHz (UHF) og benytter sig af 180 kanaler. Nu kan man med et dansk mobiltelefon-nummer ringe til og fra bilen - og bilerne imellem - i hele Norden. Stornomatic 900 koster 16.995 kr. + moms og installation.
    Bilag: Kort over NMT's dækningsområde
NMT-systemet bliver en stor succes, og i 1984-85 nedlægger man det manuelt betjente System D.
1983-84
I slutningen af 1983 udsendes Stornomatic 900 desuden i en transportabel version under navnet Stornomatic 900U; U for universal, fordi den også kan benyttes installeret i en bil el.lign.
   Og medio 1984 leveres den femte udgave Stornomatic 900, nu under navnet Stornomatic 900E, hvor alle betjeningsfunktioner er anbragt på oversiden af telefonrøret.
1985
Post- & Telegrafvæsenet giver omsider tilladelse til bærbar (dvs. transportabel) brug af biltelefoner. De behøver nu ikke længere være mere eller mindre fast installeret i køretøjer og lign. De vejer 6-8 kg afhængig af batteritype.
   Medio 1985 introduceres biltelefonen Stornomatic 6000 NMT, som senere ændrer navn til Storno 6000 NMT. Den fås selvsagt i flere forskellige transportable versioner, som alle stadig omtales som biltelefon - ikke som mobiltelefon ...
Maj 1986
Stornomatic 6000 NMT koster ca. 21.000 kr. installeret + moms. I den transportable udgave, som det nu er tilladt at bruge efter forudindhentet tilladelse fra P&T, er prisen 23.280 kr. med tilbehør; den vejer ca. 7 kg med batteri.
   23.280 kr. var mange penge, ikke mindst når man påtænker at i 2011-priser svarer beløbt til 42.315 kr.! Klik her og se Danmarks Statistiks prisberegner.
Januar 1987
NMT 900 (i 900 MHz-båndet) systemet sættes i drift i Danmark, Norge, Sverige og Finland 2. januar 1987, efter det har været afprøvet knap to måneder. Det sker et helt år før planlagt, og der er 400 kanaler til rådighed. Man forventer dog først 100% dækning af Danmark i løbet af et par år.
   De bærbare mobiltelefoner omtales officielt som "håndportable mobilstationer" eller "-anlæg", til forskel fra hhv. mobile anlæg og transportable anlæg. Mobiltelefonen i Danmark, som vi kender den i dag, blev født 2.1.1987 fordi (som der stod i fag-bladet Teleteknik nr. 4/1987) de håndportable apparater er tilladt fra systemstart. Det havde de ikke været tidligere uden individuel tilladelse fra P&T!

1987 nedlægges Post- og Telegrafvæsenet og
dets telefonimæssige opgaver overgår til Statens Teletjeneste (fra 1990 Telecom A/S). Senere navneændringer, omstruktureringer, fusioner osv. ufortalt.
Februar 1988
Storno vinder en 40 mio. kroner stor kontrakt med de nordiske P&T'er om levering af et prøvesystem som skal teste de 5000 siders specifikationer til det fremtidige digitale GSM-system.
April 1988
Storno 940 præsenteres som både mobil og bærbar (mo)biltelefon. Med batteri vejer den ca. 3 kg. Introduktionsprisen er 11.990 kr. + moms og + evt. installation.
April 1989
Motorola præsenterer førsteudgaven af den revolutionerende Micro TAC - den første rigtigt bærbare mobiltelefon - og den markedsføres som en 'lommetelefon'. Samtidig eller lidt senere samme år kommer Storno med sin Storno Personal der er identisk med Micro TAC'en, og som omtales som "verdens mindste NMT-mobiltelefon". Der er altså to mobiltelefoner som er verdens mindste!
   Disse to (ens) modeller vejer fra 310 til 350 gram afhængig af om man bruger et 400 mAh eller et 700 mAh batteri.
   Det er et klassisk salgstrick at have flere ens varer til salg under hver sit navn, så man kan 'konkurrere' med sig selv og dermed sætte sig på en større markedsandel.
Juni 1989 ... >
Storno og en del andre producenter sænker priserne til under 10.000 kr. for en mobiltelefon. De sættes åbenbart op igen, for en prisliste fra sommeren 1991 viser, at Motorolas Micro TAC da koster 16.990 kr. + moms!

I en annonce i Politiken 4.4.1990 koster en Storno 940 kr. 8.990 + moms. Storno Personal ('verdens mindste og letteste') koster - hold fast! - kr. 24.900, hvilket i 2011-priser svarede til ikke mindre end 38.712 kroner ... plus moms!
   En senere annonce 4.12.1990 fortæller, at "du kan få en Storno mobiltelefon fra kr. 9.490 excl. installation og moms". Priserne på mobiltelefoner hopper op og ned som yoyoer. Ni år efter koster en Motorola-telefon 90% mindre end i 1989, til gengæld kan den meget mere!
November 1990
Mobiltelefonen Storno Portable lanceres med sine kun 545 gram som "den kraftfulde letvægter". Motorola sælger samtidig den helt samme model og type under navnet DynaTAC!

Der vedtages en lov som giver mulighed for at oprette et til P&T konkurrerende digitalt mobiltelefonsystem, GSM, Global System for Mobile communication. Herefter er det ikke længere P&T, man skal have tilladelse fra og abonnement hos, men et af de private foretagender som oprettes året efter.
   Se i Wikipedia GSM's historie: http://da.wikipedia.org/wiki/GSM
1991
Maj 1991 lanceres den bærbare SIM-kortbaserede GMS-telefon Storno 980. Den er en videreudvikling af Storno 940, og ifølge en salgsannonce er den udstyret med et videobatteri(!). I maj 1991 er prisen kr. 9.990,- plus mons. - Motorolas tilsvarende model hedder International 1000.

Der er nu 170.000 NMT-abonnenter i Danmark.

September 1991 får bl.a. Sonofon (Dansk Mobil Telefon I/S) og Tele Danmark tilladelse til at sælge GSM-tjenesten i Danmark, og i forbindelse med liberaliseringen skabes SIM-kortet.
1992
I starten af 1992 går det paneuropæiske GSM-system så i gang. Kjærbro fortæller: 'Samtalerne på GSM er krypteret i digital form og kan ikke aflyttes på simpel vis.'

Motorolas GSM-mobiltelefon (Micro TAC Classic) får som den første Telestyrelsens godkendelse. Motorola forhandler SIM-kort fra begge de danske GSM-operatører, nemlig Teledanmark Mobil og Dansk Mobil Telefon/Sonofon. Oprettelse: 700 kr., abonnement: 240, minuttakst: 2,80 kr.
 

 1998
1. juli træder en tilføjelse til Færdselsloven i kraft. Folketinget har vedtaget at det nu er forbudt at tale i mobiltelefon mens man kører bil, medmindre det sker med en såkaldt håndfri installation:
§ 55 a
Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner.
'Køretøjer' er i denne sammenhæng også cykler og knallerter(!)

25.8.1998 betalte jeg 995 kr. for en Motorola Micro TAC 8900 GSM Dual Band hos Mobilix i København.
 

 November 2007
November 2007 er der langt flere mobiltelefoner i Danmark end der er indbyggere, fortæller en statistik fra IT- og Telestyrelsen på en af DR's websider. Klik her!

Ni år efter tilføjelsen til færdselsloven er det stadig et mikroskopisk fåtal af bilisterne som efterlever dette livsvigtige påbud. Både amerikanske og danske trafikeksperter understreger hvor farligt det er at tale i mobiltelefon mens man kører bil - uanset om apparatet er håndholdt eller håndfrit!
   Advarslerne gentages adskillige gange i medierne i løbet af som-meren 2004, bl.a. af Rådet for Større Færdselssikkerhed.

   Nye internationale advarsler finder man i Jyllands-Posten den 13. juli 2005. Klik her!

   "Hver tolvte myldretidsbilist taler i håndholdt mobiltelefon!" (28.11.2006) - Klik her!

Sådan er færdselsloven mht. håndholdte mobiltelefoner
i - og på - køretøjer inklusive cykler og knallerter. 
   Klik her og se Justitsministeriets brev af 27.6.2007 til webmaster!
   [Se længere nede ad siden her under 1.1.2012]

Efterår 2008
Så sent som i slutningen af oktober 2008 fortæller pressen om en ny  avanceret kameramobiltelefon ZN5, som er 100 procent udviklet i Motorolas afdeling i Aalborg.
   Ikke desto mindre: På grund af den langvarige katastrofale ned-gang i markedsandelen af mobilsalg ser Motorola sig nødsaget til at nedlægge sin afdeling netop i Aalborg, og man fyrer dermed 260 medarbejdere.
   Kort efter trækker Motorola sig helt fra mobiltelefonmarkedet ikke blot i Danmark, men mere eller mindre i hele Europa.

Læs eventuelt mere selv, fx i IT-ugeavisen Computerworld - her
 

Efter 2011
En glad nyhed er at Motorola tilsyneladende er på vej tilbage til det danske mobiltelefonmarked - nu med en gedigen smartphone:
   Motorola Razr (also known as Droid Razr by Motorola) lanceres i Danmark og nærmer sig en reel udfordring til de mest populære og velrennomerede smartphones, nemlig Apples iPhone 4S og Samsung Galaxy S II.
 
1. januar 2012
1. januar 2012 træder forhøjede bødetakster i kraft for cyklister som ikke overholder færdselsloven - for eksempel:
   Brug af håndholdt mobiltelefon under kørslen = 1.000 kr.!
Dette forekommer webmaster at være en voldsom 'stigning' - omend rimelig og relevant - al den stund ordensmagten tidligere åbenlyst så igennem fingre med denne form for cyklisters lovovertrædelse.

 

 

 

Mellemspil 2006:

Denne omtale af Storno (og Motorola) i ugeavisen Computerworld
er fra 21.4.2006; den er gengivet med tilladelse:


 Stornos (og P&T's) første offentlige biltelefon fra 1950, her med betjeningsudstyret monteret i en gedigen firma-Ford. >>>
<<<

Samme foto - lidt tættere på.
Og samme foto - endnu tættere på. Klik her!

Læg mærke til mikrotelefonen (telefonrøret) som sidder med ryggen nedad til venstre for betjeningsboksen under instrumentbrættet.
   Bræt? Hedder det ikke 'panel' i så smukt et køretøj?

 


Men behold begge hænder på rattet. Ikke kun for din egen skyld!

 

Er også du træt af højtsnakkende mobilfreaks i alle aldre i tog, busser og biografer? Så er denne løsning måske noget for dig - Klik her!

 

 

... og den subjektive del af historien

Selvom man har været glad for sine Storno- og Motorola-mobiltelefoner,
kan man godt have et kritisk forhold til mobiltelefoner i almindelighed
 


Mobilos, Debillos, Narcissos ... Senilos?

Først midt i 1980'erne opgiver Post- og Telegrafvæsenet forbuddet mod at bruge biltelefoner mobilt, dvs. som bærbare apparater.
   Femten år senere har snart sagt hver eneste dansker mellem 5 og 95 mindst to mobiltelefoner! Som bruges uafladeligt i skolegården, på restauranter og sportspladser, på gader og stræder, ved møder og på kurser. Gående mennesker med hovedtelefon og knaphulsmikrofon - eller med et overdimensioneret høreapparat af mærket Blåtand - ligner min barndoms galninge som snakkede koncentreret ud i luften med sig selv hen ad gaden. Cyklister med en unge bagpå fræser hen ad fortovet eller den gale cykelsti med tommelen på tasterne og næsen nede i displayet på deres uundværlighed.

De mennesker som hele deres liv befærder sig i eget køretøj og aldrig bruger offentlige transportmidler, de kan umuligt sætte sig ind i hvilke gener vi få mobilskeptikere dagligt bliver udsat for af medpassagerers hæmnings- og hensynsløse høje snakke om ingenting.
   Mobiltelefonen bruges overalt hvor mennesker færdes og befinder sig. V
ed private og offentlige fester - overalt - selv i skovens dybe førhen stille ro - overaltAt sms'se i biografen under filmen ses oftere og oftere. Ingen steder kan de resterende modstandere vide sig sikre for vor tids svøbe! Flere og flere børn mobbes i skolegården og udenfor med anonyme trusler og sjofelheder, hver gang de åbner klappen på dyret.
   Ved en nytårsfest kl. 0:06, det er selvfølgelig okay. Hvis man lige vil ønske Børge og Yrsa godt nytår. Men juleaften midt i under stegen eller på vej rundt om træet? Vorherre til hest!

Siden 1998 har det været forbudt føreren af et køretøj at tale i håndholdt telefon under kørslen; undersøgelser viser at allerhøjst 10% af bilisterne efterlever denne lovparagraf som selvsagt er indført for at højne sikkerhed i trafikken - og ikke for at genere folk med ekstreme kontaktbehov.
 


11. oktober 2006


Værktøj eller legetøj? Ja!
I begyndelsen af det 21. århundrede tager tingene yderligere fart. Nu er det også faste og levende billeder og ikke mindst tekster i et besynderligt sprog man sender til hinanden via telefonens kamera, tastatur og display.
   Konkurrencen imellem både producenterne indbyrdes og detailhandlerne er benhård. Når leverandørerne kører kampagner kan en lommetelefon fås for helt ned til 1 krone plus abonnement eller 'taletidskort'. Normalt ligger priserne i dag på mellem 1.000 og 5.000 kr. afhængigt af faciliteter og finesser.

Det er indiskutabelt at mobiltelefonen er et uhyre praktisk og ofte livsnødvendigt redskab. Men den er i høj grad også et skoleeksempel på en forbrugsvare som har dækket et behov vi for få år siden ikke vidste vi havde. Og så er det et selvironisk salgstrick at en af abonnement-udbyderne kalder sin 'mobilos'-ordning for Debillos; for det ér vel ikke selverkendelse?
   Det bliver mere og mere almindeligt at koble mobiltelefoner sammen med internettet og bærbare computere. Fint nok. Og fabrikanter og forhandlere lokker med farvedisplay og åbenlyse fordele som GSM, MMS, GPRS, WAP, NMS, MP3, HSCSD, G2 og G3, WCDMA, GPS osv. osv. Find selv ud af hvad de utallige forkortelser betyder - og om det moderne SMS-sprog kan oversættes til dansk. Tonsvis af forskellige ringetoner og -lyde kan downloades fra internettet direkte til ens kæreste legetøj, således at ingen medpassagerer i bussen risikerer at falde i søvn; de bliver vækket uafbrudt.

2011: Jeg tør slet ikke bevæge mig ud i et synspunkt om vore dages smartphones og de såkaldte apps - dertil er udviklingen for hurtig og jeg for langsom. Læs om disse super hastigt omsiggribende velsignelser på Wikipedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Smartphone


Fravær af nærvær
Tændte mobiltelefoner i det offentlige rum såvel som i privat sammenhæng gør at man som bruger (voksne såvel som børn) kun er fysisk til stede hvor man befinder sig. Uden situationsfornemmelse lader man hæmningsløst og højlydt sine omgivelser overhøre de mest intime detaljer i éns liv - såvel som fuldstændig tanketom og ligegyldig pjatsnak.
   Mentalt er man et helt andet sted. Man fravælger mere eller mindre bevidst at være til stede i den gruppe mennesker man er fysisk sammen med her og nu - fordi man lige skal seden lille farvestrålende skærm hvem der fik legetøjet til at hyle eller vibrere. Uanset om man er til familiefest, i biografen, i kirke eller kører på landevejen med én hånd på rattet.
   Læg selv mærke til det næste gang du deltager i en sammenkomst for bare en 6-8 mennesker. Hvormange gange bliver der ringet op - hvor mange modtager et eller flere opkald fra personer som er ligeglade med om de forstyrrer selskabet - og hvor mange af jer snakker i hver sin mobiltelefon samtidig? Fagre nye forvirrede og farlige verden!

Hidtil seneste test af nyere mobiltelefoner kan du finde
hos
Forbrugerrådet www.taenk.dk.

Artikel i Amager Avisen januar 2005
Artikel i Jyllands-Posten juli 2005Relevant 'reklame' opsat i busserne i Århus og omegn, januar 2009
 


En anden særdeles og stadig aktuel busreklame - set i Århus i sept. 2007
 


Absurd teater i Århus

Scenen er sat: Vi befinder os i en boghandel på Sønder Allé en forårsdag i 2005. Jeg står i en kø ved kassen. En dame kommer ind og stiller sig bagerst i køen, tre pladser bag mig. Ti sekunder senere lyder en temmelig skarp bippelibip-lyd. Damen graver i sin taske, fisker en mobiltelefon frem - og siger højt disse gribende ord:
   "Musikhuset Aarhus. Det' Bitten! ... Halllo? Hallo?"
   Hun flintrer ud på fortovet i håb om en bedre forbindelse derfra, men nej. Damen går ind igen, idet hun pakker sit arbejdsredskab ned, og stiller sig atter i køen. Ny bippelibip-lyd. Åbne tasken igen, hurtigt op med telefonen: "Musikhuset Aarhus. Det' Bitten! ... Hallo? Jamen hej! ... Nej, jeg står i en forretning. Øh, jeg går lige udenfor ..."
   Tilsyneladende kun ekspedienten (en ældre fyr - på min alder, hehe) og jeg synes forestillingen er absurd. Alle andre kunder virker ligeglade. Og jeg ser nu for mig seancens hovedperson i andre situationer andre steder: på vej ud over indlandsisen - i en kano på Amazonas - foran Taj Mahal - og 5000 m oppe ad en lodret bjergside i Tyrkiet. Bippelibip.
   "Musikhuset Aarhus. Det' Bitten!"
   Jeg har ændret damens navn, men historien er desværre sand.
 


I første nummer (sept. 2006) af sit reklameblad "vibrate" fortæller TDC bl.a. en historie
om hvor nøgne og ensomme mennesker risikerer at føle sig, hvis de i nogle
dage ikke er iført en mobiltelefon. Uhadada for en gyser!


En sand sms-nørd!

Mens jeg stod ved det store gadekryds i Århus: Vester Allé / Thorvaldsensgade / Åboulevarden
og fotograferede sidstnævntes ombygning en septemberdag i 2005, cyklede denne
unge mand forbi med sit barn. Billedet taler vist for sig selv.
 


Klik på

og se hvad Søndagsavisen skriver 30.3.2008 om vores telefonmanerer.
(Gengivet med tilladelse fra journalisten)
 


Kig op, når du går eller cykler med tommelen på tasterne!
Måske får du øje på et menneske som smiler til dig - hvis du når at se det,
før du bliver kørt ned ...


Nu hedder det ikke længere blot "tag telefonen med i bilen". Vil man være rigtig hip og cool, så kan man i vore dage også tage sit kæreste legetøj med på motorcyklen, scooteren eller knallerten, og med håndfri betjening via styrthjelmen bruge den under kørslen!
   Ikke ligefrem en opfordring til udvidet trafiksikkerhed. Fy, ALDI!
(Ugens tilbud 4.6.2008)


 


Link til to artikler i MetroXpress 9.10.2008:

Klik på hhv. A og B

 

 


Klik på dette link:
http://www.pcworld.dk/blogs/Notesbloggen/1454?a=rss&i=0
og tro næppe dine egne øjne!

 

 

Det var meget sjældent, at Storno i det offentlige rum reklamerede for sine produkter i sin tid. Det mente man ikke var nødvendigt, thi radioanlæggene skulle kunne "sælge sig selv på kvaliteten".
    I 1980'erne var firmaets eneste synlige markering i København et lysskilt på Industriens Hus; i dagtimerne hvidt, om natten blåt. Det skimtes midt i billedet her.

Denne tradition for anonymitet har Motorola som oftest efterlevet i Danmark. I de senere år dog ikke på firmaets websted og i småbrochurer.
    Når man ser disse annoncer fra motorola.dk fra 2004-06, så må man sige at deres undertoner virkelig lever op til tidens trend! Den får nemlig ikke for lidt med de
erotiske associationer; her er sexbudskabet åbenlyst for enhver:


 Annonce 1       Annonce 2       Annonce 3       Annonce 4       Annonce 5


 

dette websted kan du se hele samlingen af Motorola-mobiltelefoner!

 


Den berømte Micro TAC lommetelefon (som fandtes i både en Storno- og en Motorola-version jævnfør siden med datablade) er her fotograferet med åben klap og antennen trukket ud. Modellen blev kendt verden over for sin medvirken i mange amerikanske film i 1990'erne.


Slæbbar NMT-mobiltelefon fra slutningen af 1980'erne


Udstillingsmontre med mobiltelefoner på Post & Tele Museum
i København; maj 2003.

Et eksempel på en ansøgning til P&T om tilladelse til installering af en offentlig biltelefon

 

En - set med nutidige øjne - lidt spøjs notits i personalebladet Storno-Posten marts 1966:

 

 


 

  Børn og mobiltelefoner
Denne anbefalelsesværdige pjece kan fås på biblioteker mv. Der står mange gode råd i den - også selvom kolofonen er faldet ud.
   Det er uklart hvem der har udgivet den og hvornår; men jeg fandt den i sommeren 2007.

 
Mobiltelefonen i Danmark fylder 25 år
2. januar 2012!


Ikke 25-års jubilæum i 2007! Først om fem år ...
Post & Tele Museum Danmark med flere hævder hårdnakket at det er i 2007 at den danske mobiltelefon fylder 25 år. Man henviser til at det var i 1982 at NMT 450 Systemet blev sat i drift.
   Joh, men, men! Det var, som nævnt oppe i kronologien, først da NMT 900 Systemet etableredes 2. januar 1987, at det blev tilladt at benytte "håndportable mobilanlæg". Altså mobiltelefoner i skuldertaske- og senere lommeformat, og af en vægt på o. 1-3 kg. Ergo: 1987 + 25 år = 2012.
   Ganske vist havde det længe været lovligt - efter godkendt ansøgning til P&T og mod betaling af afgifter til samme - at bruge mobile radioanlæg, dvs. biltelefoner fast installeret i fx biler, busser, tog og færger såvel som flytbare transportable biltelefoner. Men de transportable (læs: 'slæbbare') apparater, som typisk vejede 6-8 kg afhængig af batteritype, havde altid kun været accepteret af P&T, hvis anvendelsen foregik på steder hvor der ikke var mulighed for at tale i almindelig telefon eller mønttelefon.
   I 1983 var oprettelsesafgiften til P&T 300 kroner for benyttelse af en biltelefon uanset om den var transportabel eller fast installeret i et køretøj. Dertil kom kvartalsafgiften 175 kr. som vel nærmest svarede til vore dages mobiloperatør-abonnement. Endvidere skulle man betale 2,50 kr. pr. minut for selve samtalerne. Når to biler talte sammen, skulle begge betale samtaleafgift.
   Med andre ord: Mobiltelefonen i vore dages betydning fylder her i landet først 25 år den 2. januar 2012!
________________________
(Kilder: Storno-personaleblade og fagbladet Teleteknik nr. 4/1987 m.fl.)

[JG/2007; opdateret 2011]
 

 

En lidt spøjs annonce fra Ekstra Bladet den 4. december 1990. En af Stornos relativt sjældne salgsannoncer. Den omtaler 'et helt nyt træk', men på det tidspunkt har Storno Portable været på markedet i flere år!

Heller ikke dengang kunne webmaster holde sin kæft! Klik på

og se mine kommentarer til annoncens skakspil - og hvordan teksten burde have været formuleret ...

Og et klik på

giver 5 eksempler på salgsbreve som undertegnede lavede omkr. 1975.
 

 

Kig op fra mobilen! Måske får du øje på et menneske som smiler til dig ... 


'Tag telefonen med i bilen!'

 

Tilbage til toppen af denne side
 

Genvej til første Storno-side


 

Genvej til forsiden


Tæller for hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus