Opdateret
2015
 

 


Erik Petersen in memoriam
(31.3.1913 - 4.12.1993)EP med Kay Bojesens store abe og Stornos første lommestation; 1960'erne.
Måske fra EP's 50-års-dag 31.3.1963?
(Foto lånt af Knud Haugbølle)

 


Erik Petersens erindringer

Da Stornos fhv. direktør Erik Petersen fyldte 80 år i 1993, havde sønnen Torben Petersen renskrevet og redigeret en ekstra og helt speciel fødselsdagsgave til sin far.
   Nemlig en samling af EP's festlige, farverige og fantastiske erindringer, som gennem nogle år havde været bragt som føljeton i Strandposten, et blad for beboerne i EGV Strandlund nær Charlottenlund Fort.
   Denne samling af erindringer findes ikke længere i original, men her kan du se en fotokopi af de 16 sider.
   Som supplement til dette erindringshefte har jeg lavet en opremsning af destinationerne for EP's udlandsrejser for Storno gennem 30 år. Kilde: Erik Petersens scrapbog.
[Nov.-dec. 2011]

Starten af Storno!
Det professionelt gennemarbejdede oprindelige grundlag for etableringen af Storno har jeg modtaget et originalt eksemplar af fra Torben Petersen.
   Nemlig civilingeniørerne Erik Petersen og Svend Falck Larsens berømte memorandum, som de to fremsynede herrer fremlagde for Store Nordiske Telegraf Selskabs bestyrelse i maj 1947.
   Nu er hæftets 40 sider scannet og lagt frem som pdf-dokument; åbner i separat vindue. Klik på miniaturen:


MEMORANDUM
angaaende et Forslag til Oprettelse af en dansk
Virksomhed, der skal fremstille Radiomateriel
til brug ved Tovejsradio-Kommunikation

 Firmaskovturen til Sjælsø 1949. Hvem er hvem? Prik og forstør!
Tilføjelser og rettelser til nedenstående liste er særdeles velkomne!

Bagerste række fra venstre: nr. 3 = Svend Falck Larsen,
Næstbagerst: nr. 1 = Hugo Mortensen (eller Bo Brøndum-Nielsen?), nr. 3 = Leif Christensen, nr. 6 = Erik Petersen,
Næstforrest:
Forreste række: nr. 2 = Bue Bøgeskov,

 


I efteråret 2011 modtog jeg en meget venlig og interessant mail fra Torben Petersen, som er søn af afdøde direktør Erik Petersen.
   Mailen var vedhæftet to avisartikler fra efteråret 1949 - om Erik Petersen og Svend Falck Larsens eksperimenter med og udvikling af de første offentlige biltelefoner i Danmark.

Men ikke nok med det! Torben Petersen overlod mig til låns Storno-direktionens internationale gæstebog fra årene 1963-79 plus en tyk brevordner med Rids af Stornos historie tilbage fra 1947 med bunkevis af avisartikler o.m.a.!
De første billeder m.m. publiceres her med tilhørende spørgsmål til stornoister;
fhv. udviklingschef Flemming Hansen har medvirket ved opklaringen af personnavnene:


Fra v.: Erik Petersen, [hvem?], overkontrollør Marius Jacobsen (P&T), direktør N.B. Bentsen (Storno) og direktør Bent Suenson (Store Nord). Måske i f.m. en stor kontrakt omkr. 1960?

Cyklen var medarbejdernes gave til EP - 'The Retiring Mr. Storno' - ved hans afskedsreception 17.1.80.

Samme dag. Direktør Peter Vange får en tur på EP's nye jernhest.

Samme dag: Peter Vange, personalechef Ole Petersen og reklamechef Peter Bramsen.
   EP havde været ansat i Storno i ikke mindre end 32 år.

Og igen: Burkhard Lustig, Knud Albretsen, EP, Peter Vange

Hvem, hvad, hvor? EP står yderst til højre

Den franske udstillingsbus

Leif Christensen yderst til venstre ved siden af [?] Yderst til højre står produktiondirektør Søren Larsen og frue. Hvem er brudeparret? Billedet er dateret 1978


Tillykkehilsen i anledning af EP's 50-års-dag ...


... fra gratulanter i Teknisk Afdeling.


Internt interview med EP i anledn. af firmaets 40-års jubilæum i 1987

 

Oddvar Bøthuns fotos fra Erik Petersens aften-afskedsfest 17. januar 1980:


EP griner, mens OPe læser op, og Kernert, Vange og Kirsten Illum ler
ved overrækkelsen af en alternativ udgave af 'Bageovnen'

 


 

Denne webside fortsætter med bl.a. en mængde internationale hilsener
fra direktionens gæstebog for årene 1963 til 1979. Og med rids af Stornos historie.

 

 

Genvej til forsiden


Tælleren gælder hele webstedet

© 1999-2023 Jørgen Grandt, Århus