Opdateret
2016

Storno-radioer 1947-91
(en ukomplet oplistning)

 


Præsentationen af Stornos radiotelefonudstyr er ikke helt komplet - men næsten? Den er i al fald et forsøg på at vise bredden i de produkter som verden over blev kendt for høj kvalitet, driftssikkerhed, brugervenlighed og smukt design.
   På listen herunder er der tale om standardudstyr som for de fleste modellers vedkommende også kunne leveres i skræddersyede, individuelle udgaver til mange af kundernes konkrete behov. Det er ikke sikkert at rækkefølger af brochurer og datablade er helt den samme som den rækkefølge de enkelte modeller blev introduceret i. Kun en mindre del af materialet er forsynet med dateringer.

Hvor forkortelsen "m.fl." er anført betyder det at modellen ikke blot fandtes til 2 meter-båndet (VHF: 146-174 MHz), men også til 4 meter (VHF: 68-88 MHz) og til 70 centimeter-båndet (UHF: 420-470 MHz). For ældre typers vedkommende også til andre frekvensområder. Også hvor der ikke er anført "m.fl." leveredes modellen sandsynligvis til forskellige frekvensbånd.
   De fremhævede årstal ved
nogle af produkterne angiver det år som det aktuelle datablad er trykt. Det er ikke nødvendigvis det samme år som modellen blev udviklet og markedsført første gang. Webgæster er særdeles velkomne til at fortælle mig hvilket årstal, de enkelte apparattyper blev lanceret i.
   Kun få af datidens prislister har det været muligt at finde. Hvor de er medtaget er det mest for at vise niveauet for den tids investeringer.
 

Antagelig en af Stornos allerførste 'fællesbrochurer' fra begyndelsen af 1950'erne

 

Faste sender/modtagere (basisstationer)
CQF11-3 m.fl. - Storno FM VHF stationære radiotelefonanlæg - side 1, side 2 - årstal?
CQF13-6 m.fl. - Stationært VHF radiotelefonanlæg model "Cab" - side 1, side 2 .......... *)
Prisliste
over faste CAB-anlæg fra 1955
CQF63 - Storno: a narrow-band FM radiotelephone equipment for 450-470 Mc/s band, 1960
CQF100 - Storno VHF radio link equipment for 24+1 telephone channels for 156-174 Mc/s - side 1, side 2 .......... *)
CQF203 - Storno VHF (UHF?) radiotelephone equipment with 4+1 telephone channels for 400-470 Mc/s - side 1, side 2
CQF300 - Storno 50 watt FM VHF Radiotelephone Station (4 frekvensområder) - side 1, side 2
CQF13C-3 m.fl. - Stornophone 33 Fixed VHF/FM radiotelephone - side 1, side 2
CQF13C-14 m.fl. - Stornophone 33, VHF/FM fast station - side 1, side 2 - prisblad 1.3.1966
CAF81 - Betjeningsudstyr og selektivt opkald for hovedstationer - side 1, side 2, side 3, side 4
CAF81-xyz - Prisblad (1.2.1966) for betjeningsudstyr - side 1, side 2
CAF81-xyz(R) - Bestemmelse af typebetegnelse for komplet betjeningsudstyr
CQF600 - Stornophone 600 - VHF/UHF basisstationer - side 1, side 2, side 3, side 4
CQF600 og CAF600 - VHF/UHF basisstationer (1972) - side 1, side 2, side 3, side 4, side 5
CQL600F og CQL600F spec. K - fast VHF/UHF radiotelefon - side 1, side 2

 

Mobile radioanlæg
Skematisk oversigt over automatikken i CQM-anlæg (første mobile Stornophone?) - tegning af 12.10.1949
Mobilt betjeningsudstyr for CQM (første mobile Stornophone?) - tegning af 10.6.1949
PV13 m.fl. - 50 watts mobil sendeforstærker - side 1, side 2
CQM10 m.fl. - Mobilt FM radio-telefon udstyr (og offentlig bilradiotelefon) - side 1, side 2, side 3, side 4
CQM12(D) - Mobilt FM radio-telefonudstyr model "Standard" (simplex og duplex) - side 1, side 2
CQM13-1 m.fl. - Storno model "CAB" - mobilt FM radiotelefonudstyr (til 2 m, 3 m, 4 m og 8 m båndet) - side 1, side 2
Prisliste over mobile CAB-anlæg fra 1956 - side 1, side 2
CQMX3/C - Storno model "CAB" - teknisk beskrivelse - fotos af lokalbetjent version
CQMX3/C - Storno model "CAB" - introduktion - side 1, side 2 - foto af betjeningsboks-version
CQM13C-3 - Stornophone 33 Mobile VHF/FM radiotelephone - side 1, side 2
Stornophone V - introducerende brochureblad fra 1960
CQM19-25 m.fl. - Stornophone V, transistoriseret VHF/FM radiotelefon "Viking" - side 1, side 2 - Prisblad 1.2.1966 - side 2
Vandtæt udstyr til CQM19-25 m.fl. - side 1, side 2
CQM600 - Stornophone 600 - første salgsbrochure (sept. 1966) - side 1, side 2, side 3, side 4, side 5, side 6, side 7, side 8
CQM600 - Stornophone 600 - mobil VHF/UHF radiotelefon - side1, side 2, side 3, side 4
CQM600 - Stornophone 600-serien med to modtagerkonvertere - side 1, side 2
CQL612 m.fl. - mobil VHF/UHF radiotelefon - side 1, side 2
CQM400 - Stornophone 400, VHF/UHF FM radiotlf. - aug. 1971 - made by Mitsubishi Electric Corp.(!) - side 1, side 2
CQM700 - Stornophone 700 - mobil FM radiotelefon - 1975 - side 1, side 2, side 3, side 4
Stornophone 5000 - 1979 - side 1, side 2
Stornophone 5500 - side 1, side 2, side 3, side 4, side 5

M9112 m.fl. -
Stornophone 900 - VHF/UHF micro computerised mobile radiotelephone - 1981 - side 1, side 2

Storno Commtak M (lavprismodel til 2 meter- og 4 meter-båndet) - maj 1983 - intern skrivelse

 

 

Bærbare radioanlæg (lommestationer)
CQPx4-9 Bærbar radiotelefon - 'Walkie Talkie' - for fire frekvensområder - ca. 1954: side 1, side 2
CQP500 og CQP500R - Stornophone 500, VHF/UHF-FM lommeradiostation - 1963: side 1, side 2, side 3, side 4
CQP500 og CQP500R - Stornophone 500 - datablad
CQP500 i vandtæt transportkasse
CQP800 CQP800R - Stornophone 800, bæarbar VHF/UHF-FM radiotelefon - 1973: side 1, side 2, side 3, side 4
CQP800U - Stornophone 800 Universal - Bærbar VHF/UHF radiotelefon - side 1, bagside, opslag, udstyr, side 6, side 7
CQP4000 - Stornophone 4000 - Bærbar VHF/UHF radiotelefon - datablad - 1982: side 1, side 2 - brochure: side 1, side 2, side 3, side 4
Stornophone 4000 MKII - Bærbar VHF/UHF radiotelefon - side 1, side 2

Stornophone 7000 - brochureblad
Stornophone 8000 - brochureblad - datablad side 1, side 2, side 3, side 4 (september 1988)

 

Transportable radioanlæg ('slæbbart' udstyr)
CQM19-15 ("Viking") - i transportabel udgave i CB19-1203 - side 1, side 2
CQP600 - bærbar VHF/UHF radiotelefon - side 1, side 2
CQP600 - Stornophone 600, bærbar VHF/UHF radiotelefon - side 1, side 2, side 3, side 4

 

Diverse landmobilt udstyr og styresystemer
CAF680-2003 - fuldautomatisk VHF/UHF radiotelefonsystem med nummervalg i begge retninger (1971) - side 2, side 3, side 4
Radiotelefonsystem med fælles basisstation - "andelsradiotelefonsystem" - side 1, side 2, side 3, side 4
Standard program - "fællesbrochure" (o. 1972) - side 1, side 2, side 3, side 4, side 5, side 6, side 7, side 8
Stornos modulopbyggede systemer (august 1975)

 

Maritimt udstyr
CQF13-2 - Storno Maritime VHF Radiotelephone - side 1, side 2; prisblad 1.3.1966 .......... *)
Stornophone 600 Maritim - side 1, side 2, side 3

 

'Fly-udstyr' (jord-til-luft-radioanlæg) .......... *)
Storno radiocommunication News: Storno Ground-to-Air VHF/AM Equipment (1959) side 1, side 2, side 3, side 4, side 5, side 6, side 7, side 8
CA404 m.fl. - Storno Fixed Station Cabinets - side 1, side 2
RX71-2 - Storno VHF/AM receiver for the frequency band 112-132 Mc/s - side 1, side 2
TX/MO71-1 - Storno 50 watt VHF/AM transmitter for frequency band 112-132 Mc/s - side 1, side 2

 

Offentlig bilradio/-telefon, personsøgere og mobiltelefoner
CQM19-25off8 - Stornophone V, anlæg til det offentlige biltelefonnet i Danmark - prisblad 1.3.1966

Storno-pjece om Offentlig biltelefontjeneste - april 1972 - side 1, side 2

StornoCall - langdistance VHF/UHF lommemodtager (pager) - side 1, side 2, side 3, side 4
Offentlig biltelefon - flere modeller - maj 1975 - side 1, side 2, side 3, side 4, side 5, side 6, side 7, side 8

Stornophone 99 (CQM700) - side 1, side 2, side 3, side 4
Stornomatic 900 - juni 1982 - side 1, side 2, side 3, side 4, side 5
Storno 940 NMT - 1988 - brochureblad
Storno Sensar - personsøger til OPS-systemet - brochureblad

Storno Portable - side 1, side 2, side 3, side 4
Storno Personal - side 1, side 2, side 3, side 4
(Motorola Micro TAC)

 

Radiofoniudstyr .......... *)
BTF46 - FM-Broadcasting Transmitter - side 1, side 2, side 3, side 4 - årstal?


*) Læs om disse anlæg i Flemming Hansens artikel om Stornos 'ukendte' udstyr.
Klik her!


Salgsfolder fra 'Team Motorola', sommer 1991

 

 

Tak til H.P. Kjærbro og Ove Mortensen m.fl. for lån af brochurer og datablade mv.

 

Forhandlere og serviceafdelinger i Danmark 1972

Obs! A.W. Jespersens adresse i Tønder - 'Radiomagasinet' - var ikke Adelgade, men Allégade 2.
Senere flyttede Jespersen sin forretning til Lundsbjerg Industrivej 19, 6200 Aabenraa.

 

 


What ...!?

Denne herlige udgave af klassikeren 'pige på kølerhjelm' dumpede ud af en bog, som jeg åbenbart ikke havde kigget i i en menneskealder.
   Det er, så vidt jeg kan se, betjeningsboksen til en offentlig biltelefon Stornophone 700 (fra 1975), som den unge dame sidder med i skødet. Bag på billedet er der håndskrevet et nummer med blyant: 731294.
   Hvem kender historien om dette foto? Hvem er pigen? Blev billedet nogensinde brugt i annoncer eller brochurer? Er nummeret hendes telefonnummer? :-)

 


 

 

Genvej til forsiden

© 1998-2016 Jørgen Grandt, Århus